Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κυριακή, 21 Φεβρουαρίου 2010

Καταγγελία για τη Γέφυρα Τέμπλας...


ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΤΕΜΠΛΑΣ...

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βρουβιανών απέστειλε στους αρμόδιους φορείς επιστολή:παράνομη αμμοληψία από τον Αχελώο

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βρουβιανών απέστειλε στους αρμόδιους φορείς την ακόλουθη επιστολή:
Με λύπη μας σας ενημερώνουμε για το εξής σοβαρό θέμα: “Προ διμήνου περίπου, η ανώνυμη εταιρεία ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., που εδρεύει στην Αθήνα (Λεωφ. Μεσογείων 85) και έχει αναλάβει την κατασκευή υδροηλεκτρικού φράγματος στον Αχελώο, μεταξύ των χωριών Βρουβιανών και Αυλακίου, προέβη σε παράνομη αμμοληψία από τον Αχελώο, και συγκεκριμένα από τα σημεία «ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ» και «ΠΟΡΟΣ» εγγύς της γέφυρας ΤΕΜΠΛΑΣ.

Κατόπιν καταγγελίας έγινε αμέσως αυτοψία από την Κτηματική Υπηρεσίας Αιτωλοακαρνανίας και συνετάγη σχετική έκθεση αυτοψίας, η οποία απεστάλη αρμοδίως για τη λήψη αναγκαίων μέτρων.Σχετικά με το θέμα αυτό είναι το υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 2452/Φ.440/008 από 3-9-2008 έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Αιτωλ/νίας, το οποίο αποστέλλεται, πλην άλλων, και στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αγρινίου, προφανώς για την άσκηση ποινικών διώξεων κατά των υπευθύνων για παράνομη αμμοληψία. Αντίγραφο του εν λόγω εγγράφου επισυνάπτεται στην παρούσα.
Το σοβαρότερο όμως εν προκειμένω είναι ότι, όπως διαπιστώθηκε, από τη διέλευση των τετραξονικών φορτηγών αυτοκινήτων της ως άνω ανώνυμης εταιρείας από την πέτρινη γέφυρα της ΤΕΜΠΛΑΣ, τα οποία μετέφεραν επί ημέρες παρανόμως τεράστια φορτία αμμοχάλικο, από τη θέση ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ, για την κατασκευή του φράγματος, αφ’ ενός διευρύνθηκε το ήδη προϋπάρχον ρήγμα στην κεντρική καμάρα της Γέφυρας και αφ’ ετέρου δημιουργήθηκαν και άλλα ρήγματα σε διάφορα σημεία της Γέφυρας, γεγονός που δημιουργεί άμεσο κίνδυνο κατάρρευσής της, και για το λόγο αυτό, ανεξάρτητα από τις αστικές και ποινικές ευθύνες των αρμοδίων της ως άνω εταιρείας, αλλά και όσων άλλων, που ενώ ενδεχομένως γνώριζαν ή όφειλαν να γνωρίζουν το έργο της παράνομης αμμοληψίας αδιαφόρησαν πλήρως, επιβάλλεται να ληφθούν κατεπειγόντως τα αναγκαία μέτρα και συγκεκριμένα η άμεση απαγόρευση διέλευσης φορτηγών ή και επιβατηγών αυτοκινήτων από τη γέφυρα και η κατάλληλη επιδιόρθωση των ρηγμάτων.

Θέτομε υπ’ όψιν σας τα ανωτέρω, με την παράκληση να ληφθούν, έστω και τώρα, τα προσήκοντα μέτρα, ώστε αφ΄ενός μεν να διασωθεί, αν αυτό είναι πλέον εφικτό, ή από εκατονταετίας και πλέον ιστορική πέτρινη γέφυρα ΤΕΜΠΛΑΣ, αφ’ ετέρου δε να αποφευχθούν ανθρώπινα θύματα από ενδεχόμενη κατάρρευση της εν λόγω γέφυρας”.

1 σχόλιο: